Menu Zamknij

Solidarni z Ukrainą

Rada Miasta Poznania przyjęła dziś stanowisko w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Nie zagłosowaliśmy za przyjęciem tego stanowiska z jednego, prostego powodu: zgonie z przepisami rady gmin mają zajmować się wyłącznie sprawami lokalnymi. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 6 i 18 wskazuje jednoznacznie na zadania gminy – są to zadania o zasięgu/wymiarze/znaczeniu lokalnym. Sprawy ogólnokrajowe, a tym bardziej polityka zagraniczna nie należą do właściwości gminy i rady gminy, Rada Miasta Poznania nie ma więc odpowiednich kompetencji, aby publikować swoje stanowiska wobec polityki obcych państw.

Oczywiście, my również „z niepokojem śledzimy wzrastającą presję Federacji Rosyjskiej wywieraną na Państwo Ukraińskie” i „wyrażamy swoje poparcie dla narodu ukraińskiego i jego władz”, jak głosi stanowisko przygotowane przez klub PiS i poparte jednogłośnie przez klub KO. Uważamy jednak, że niestety: Rada Miasta nie może wystosowywać oficjalnych dokumentów dotyczących polityki zagranicznej. Możemy swoje wsparcie dla Ukrainy wyrazić w inny sposób.

Zaproponowaliśmy podjęcie wspólnych działań, które będą realnym wsparciem dla Ukraińców mieszkających w Poznaniu. Obywatele Ukrainy stanowią według szacunków ok. 10% ludności Poznania. Mieszkają tutaj, pracują, studiują, a ich obecność przejawia się także zwiększonymi przychodami do budżetu Poznania z tytułu wpływów z podatków PIT (3 lata temu szacowano, że to aż 60 mln złotych).
Widzimy co najmniej trzy obszary konkretnego wsparcia poznańskiej społeczności ukraińskiej:
– edukacja: nauka języka ukraińskiego dla dzieci imigrantów
– kultura: popularyzacja kultury ukraińskiej, np. poprzez zwiększenie środków na festiwal „Ukraińska Wiosna”
– sprawy codzienne: zwiększenie środków na funkcjonowanie Migrant Info Point, gdzie świadczona jest pomoc cudzoziemcom mieszkającym i pracującym w Poznaniu.
Jesteśmy otwarci na rozmowy.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com