Menu Zamknij

Budżet Miasta uchwalony

Za nami sesja budżetowa Rady Miasta Poznania. Uchwalony został budżet na rok 2023. Nasz klub radnych zgłosił 68 poprawek na 119 łącznie złożonych przez radnych. Stanowi to aż 57% zgłoszonych poprawek (KO: 0%, PiS: 43%).

W trakcie prac nad budżetem radne i radni mogą zgłaszać swoje poprawki, które powinny wskazywać nazwę zadania do wykonania, wysokość środków oraz źródło pokrycia tego wydatku. Wpisuje się je do specjalnego systemu, do którego dostęp mają tylko radni, otrzymując zaszyfrowane hasło do pierwszego logowania. Procedura jest ściśle określona. Chodzi o zachowanie przejrzystości, transparentności i bezpieczeństwa.

Prezydent Miasta Poznania uwzględnił aż 36 naszych poprawek, więc ponad połowę zgłoszonych. Łączna kwota poprawek uwzględnionych w autopoprawce Prezydenta wynosi 13 050 000 zł. W kwocie tej znajdują się zarówno drobne, osiedlowe inwestycje ważne dla lokalnych społeczności, jak i organizacja różnych wydarzeń kulturalnych. Jedna z poprawek zakłada podwyżkę dla kierowców i motorniczych MPK (łącznie 9 milionów). Cieszymy się, że inicjatywy zgłoszone przez klub radnych Wspólny Poznań zostały uwzględnione w ostatecznej wersji budżetu Miasta Poznania. Pozostaje nam mieć nadzieję, że wszystkie zgłoszone przez nas poprawki doczekają się realizacji zgodnie z planem czyli w 2023 roku.

Lista wszystkich zgłoszonych poprawek  przez nasz klub radnych:

Program lokalowy dla NGO
Monitoring w V LO
Monitoring w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu
Realizacja gotowego od 4 lat projektu wyniesionego skrzyżowania ul. Szamarzewskiego i Polnej
Wdrożenie gotowych projektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu na ul. Słowackiego, Kościelnej, św. Wawrzyńca (stary odcinek), Janickiego i jej okolicach
Utrzymanie funkcjonowania i realizacja programu społeczno-kulturalnego w Domu Tramwajarza
Remont części magazynów na sale prób w Teatrze Ósmego Dnia
Renowacja Skweru Bohdana Jańskiego
Dofinansowanie programu „Lato na Madalinie”
Ogród Jordanowski nr 1 – inwestycje
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Św Jerzego
Budowa miasteczka ruchu drogowego i gier podwórkowych dla dzieci na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu
Wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 17 „Ikarek” w Poznaniu.
Wykonanie kompleksowego remontu i prac w kotłowni gazowej oraz wymiana pieca gazowego w Przedszkolu nr 15 „Calineczka” w Poznaniu
 Wyposażenie kuchni w nowe urządzenia techniczne w Przedszkolu nr 15 „Calineczka” w Poznaniu.
Wykonanie ziemego podejścia od strony „polany harcerza” oraz nowej płaszczyzny przed Pomnikiem „Żołnierzom 2 Armii Wojska Polskiego” w Parku Cytadela w Poznaniu.
Remont i modernizacja boiska sportowego na terenie Parku im. Felicjana Sypniewskiego.
Etapowanie  prac rewitalizacji parku Szelągowskiego w oparciu o zleconą i wykonaną koncepcje
Likwidacja trzech punktów szamba i włączenie ich do kanalizacji na Cytadeli
Uporządkowanie i opracowanie nowej organizacji ruchu wraz z jej wdrożeniem dla obszaru ulic zawartych w kwartale Zagonowa/Winogrady/Owsiana/Starowiejska
Uregulowanie stanu prawnego ( 1/3 ulicy jest własnością prywatną) i remont ul. Dożynkowej
Odnowienie terenów zielonych – podwórek przez wprowadzenie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, na terenach miejskich, będących częściowo w zarządzie ZKZL-u i powstałych wspólnot mieszkaniowych, na terenie Sołacza, Bonina i Starych Winogradach
Program „Trzymaj Ciepło Dzrwiami i Oknami”
Program „Zielone pnącza, dachy i ściany”
Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych. ul. Kurlandzka
Budowa parkingu w pasie drogowym przy ulicy Kobylepole 8
Remont stołówki szkolnej SP64
Budowa boiska sportowego SP50
Budowa chodników oraz drogi przeciwpożarowej SP50
Modernizacja instalacji ogrzewania centralnego P20
Remont chodnika wzdłuż ul. Przeskok
Budowa oświetlenia w parku na os. Orła Białego
Remont ul. Św. Rocha
Projekt przebudowy ulicy Czarnkowskiej
Przebudowa ulicy Leśnowolskiej na odcinku od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do ulicy Sianowskiej (120,7m)
Przebudowa ulicy Elblaskiej na odcinku od Lubowskiej do Gniewskiej (87m)
Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców realizowane na obiektach Osiedla Krzyżowniki-Smochowice (warsztaty, teatr, animacje)
Festiwal Wolności – wydarzenie kulturalne związane z rocznicą pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku
Przebudowa ul. Krynickiej przy ZSP nr 15 – etap 1 (poprawa bezpieczeństwa)
Zagospodarowanie skweru przy ul. Karpińskiej
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia boiska przy ul. Lubczykowej
Biletomat i tablica odjazdy/przyjazdy na przystanku os. Marysieńki (OSMA02)
Ronda pinezkowe na obu końcach ul. Marka z Aviano
Budowa parku osłonowego w Naramowicach – obszar nr 4 z bulodromem dla osób z niepełnosprawnościami
Przejście dla pieszych Naramowicka/Kopcowa/Zagajnikowa
Doświetlenia przejść dla pieszych: 1. Umultowska – przejście na odcinku pomiędzy ul. Krygowskiego a Bronisława; 2. Krygowskiego – na wysokości parkingów wydziału Geografii UAM; 3. Naramowicka – na wysokości skrzyżowania z Migdałową; 4. Krygowskiego – przed skrzyżowaniem z Umultowską po stronie wschodniej; 5. Dzięgielowa – przed skrzyżowaniem z Zagajnikową
Remont ogrodzenia wybiegu dla psów w parku na os. Bolesława Chrobrego
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na os. Bolesława Śmiałego
Remont boiska do piłki nożnej i zakup mat tatami dla ZSP nr 1
Uruchomienie linii autobusowej 151
Remont parku imienia Tadeusza Kasserna na os. Bolesława Chrobrego – modernizacja oświetlenia
Budowa kompleksu sportowego na os. Orła Białego (I etap – opracowanie dokumentacji projektowej)
Utworzenie parku kieszonkowego przy pośród blokowisk przy ul. Rzeczańskiej
Wykupienie terenu i podjęcie wstępnych prac przebudowy ul. Ożarowskiej na odcinku od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej zgodnie z wykonanym projektem budowlano-wykonawczym
Nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych na terenie Osiedli w porozumieniu z właściwymi terytorialnie Jednostkami Pomocniczymi Miasta
Zwiększenie środków celowych Jednostek Pomocniczych Miasta w zakresie zadań remontowych miejskich chodników i ulic
Organizacja wydarzeń mających na celu wzrost świadomości obywatelskiej wśród młodzieży
Zwiększenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury” (KL/8/001 pkt 07)
Prace projektowe – przygotowawcze dla utworzenia grzebaliska dla zwierząt
Wsparcie gabinetów psychologicznych w szkołach
Utworzenie funduszu dla Rzecznika Praw Ucznia
Równo chodzę i ładnie mówię – zajęcia dla dzieci przedszkolnych – zajęcia z rehabilitacji i logopedii
Przewijamy Poznań modernizacja i doposażenie toalet publicznych , umożliwiających czynności higieniczno- pielęgnacyjne u osób dorosłych, zależnych
Zwiększenie finansowania Funduszu Samorządów Uczniowskich
Stojaki na rowery w parkach
Doposażenie Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej
Podniesienie wynagrodzeń kierowców i motorniczych

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com