O NAS

Otwarta Koalicja Wspólny Poznań


Jesteśmy mieszkańcami i mieszkankami Poznania, działamy i pracujemy w różnych poznańskich organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, instytutach badawczych, ośrodkach edukacyjnych i grupach nieformalnych. Zaniepokojeni narastającą falą dyskryminacji w naszym mieście spotkaliśmy się, by połączyć siły. Nie tworzymy nowej struktury - kontynuując działania w naszych organizacjach chcemy stworzyć platformę wymiany poglądów, doświadczeń i praktyk, przestrzeń dialogu i wsparcia między różnymi poznańskimi środowiskami.

Zapraszamy do obserwowania naszych działań, zgłaszania wydarzeń, pomysłów, krytyki. Chcemy pokazać, że możemy tworzyć WSPÓLNY POZNAŃ, w którym nikt nie będzie czuł się wykluczony.
Jesteśmy OTWARTĄ KOALICJĄ - zapraszamy do dialogu wszystkich chętnych. Koalicja, którą zawiązujemy, występuje przeciw przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność lub wiek. Nie występujemy przeciw konkretnym grupom.
nasze wartości
Równouprawnienie, godność każdego człowieka,
edukacja obywatelska, demokracja, szacunek,
otwartość, wspólnota i współdziałanie,
uważność na drugiego człowieka,
równość i różnorodność, wolność,
świadomość.
JAK DOŁĄCZYĆ
Zapraszamy osoby indywidualne oraz organizacje i instytucje do przystąpienia do Koalicji. Poznajmy się, działajmy wspólnie, dzielmy się doświadczeniami, wymieniajmy dobrymi praktykami, inicjujmy projekty.

Wspólnie możemy więcej.

Przeczytaj Porozumienie Założycielskie
Deklaracje przystąpienia pobierz
INSTYTUCJE
OSOBY
DZIAŁAMY
KONTAKT
Fundacja „Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie”

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań


email:
Dziękujemy Erikowi Witsoe za możliwość nieodpłatnego wykorzystania jego zdjęcia. Więcej twórczości tego fotografa można znaleźć na jego stronie Erik Witsoe oraz na Facebooku.
Projekt www i realizacja: Wytwórnia Sukcesu