Menu Zamknij

Zabiegamy o pieniądze dla Wielkopolski

Wzięliśmy udział w konsultacjach tzw. Umowy Partnerstwa, apelując do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o powrót do oryginalnej wersji algorytmu podziału środków unijnych. Tylko to rozwiązanie pozwoli na sprawiedliwą dystrybucję pieniędzy pomiędzy mieszkańców Polski.

Jak informowały organizacje społeczne z Dolnego Śląska i Wielkopolski, rząd w propozycji podziału pieniędzy z Unii Europejskiej na programy regionalne, zastosował uznaniowy, niemający oparcia w żadnych podstawach merytorycznych współczynnik „modyfikacji”:
http://idp.org.pl/niesprawiedliwy-podzial-funduszy-regionalnych-uderza-w-wielkopolske-i-dolny-slask/

Wskutek tego zabiegu „ukarano” trzy województwa: śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie – utratą 15% punktów na każdej z wcześniej profesjonalnie i sensownie wyliczonych miar. Taka „kara” przekłada się ostatecznie na dotacje niższe o 30% niż wynikałoby to z oryginalnego algorytmu. Dla województwa wielkopolskiego oznacza to utratę ponad 2 miliardów złotych!

Nie zgadzamy się na takie niesprawiedliwe traktowanie mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Środki unijne trzeba naliczać zgodnie z merytorycznymi, a nie uznaniowymi kryteriami. Poniżej zamieszczamy treść naszego protestu, zgłoszonego w systemie internetowym konsultacji na stronie Ministerstwa.

Zgłoszenie klubu radnych „Wspólny Poznań” do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 22.02.2021 r.
Część UP: 5.4
Strony: 131-134
Treść uwagi:
Apelujemy o powrót do oryginalnej wersji algorytmu służącego do podziału środków z RPO pomiędzy regiony, opierającego się na liczbie ludności województwa, jego poziomie zamożności (PKB na mieszkańca), ubytku ludności w latach 2014-2018 oraz pięciu wskaźnikach powiązanych z celami unijnych polityk (nakłady na B+R na mieszkańca, emisja zanieczyszczeń pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe, Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej – kolejowy pasażerski, stopa bezrobocia BAEL osób w wieku 50+, liczba organizacji według głównej dziedziny działalności).

W wersji zastosowanej przez Ministerstwo dodano dodatkowo „modyfikację”, która karze trzy województwa – śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie – utratą 15% punktów na każdej z wyżej wymienionych miar. Taka „kara” przekłada się ostatecznie na dotacje niższe o 30% niż wynikałoby to z oryginalnego algorytmu.

Według oryginalnego algorytmu Dolny Śląsk otrzymywał 1253 mln euro, a po „modyfikacji” jedynie 866mln – tracąc 387 mln euro. Wielkopolska straciła na niej 466 mln euro (z 1521 mln euro do 1055 mln euro), a Śląsk aż 1029 mln euro (z 3391 mln euro do 2362 mln euro). Uważam, ta „modyfikacja” jest niesprawiedliwa i godząca w sens stosowania oryginalnego algorytmu.

Domagamy się ponownego podziału środków pomiędzy regiony, z wyłączeniem arbitralnej „modyfikacji”.

Uzasadnienie uwagi:
Wypaczenie oryginalnego algorytmu przez dodanie do niego dodatkowego, uznaniowego współczynnika „modyfikacji” stosowanego tylko dla trzech województw nie ma uzasadnienia merytorycznego. Stosowanie takiego obniżenia punktacji oznacza de facto uwzględnianie miary PKB na mieszkańca dwukrotnie – z tym że po raz drugi w sposób zero-jedynkowy, przy pomocy arbitralnie przyjętych współczynników. Co więcej, zastosowanie obniżenia punktacji o 15% do wszystkich miar oznacza, że w wyniku mnożenia trzech części składowych algorytmu ta „kara” uwzględniana jest trzykrotnie, skutkując obniżeniem dotacji średnio aż o 30%. Od strony interpretacyjnej, zastosowanie w tej „modyfikacji” obniżenia o 15% wartości również takiej miary jak liczba ludności może narazić Ministerstwo na oskarżenia – z pewnością niesłuszne – o traktowanie mieszkańców Dolnego Śląska, Wielkopolski i Śląska jako „85% człowieka”.

Powrót do oryginalnej wersji algorytmu byłby rozwiązaniem najbliższym ideom przyświecającym Umowie Partnerstwa.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com