Menu Zamknij

Reforma osiedli, jak w Gdańsku?

Jako członkowie Klubu Radnych Wspólny Poznań, widzimy potrzebę szczególnie intensywnych działań w konkretnych dziedzinach funkcjonowania miasta – zawarliśmy to w naszych postulatach. Jednym z „pięciu filarów”, które uważamy za najważniejsze jest rozwój lokalnej demokracji. Uważamy, że uzyskać to można szczególnie poprzez wsparcie organizacji pozarządowych, wzmacnianie rozwoju postaw obywatelskich, przejrzyste procedury i zasady, a w szczególności poprzez zwiększenie roli Rad Osiedli, nie tylko poprzez zwiększenie wysokości środków w ich dyspozycji ale i też zwiększenie ich kompetencji. Mając na uwadze toczące się obecnie w Poznaniu prace nad statutami Jednostek Pomocniczych Miasta – Osiedli, zwracając szczególną uwagę na dotychczasowy sposób procedowania i wskazywania potencjalnych rozwiązań przedstawiamy poniższy materiał do zapoznania się i własnej oceny. Wstępną informację otrzymaliśmy od kolegów osiedlowców z Gdańska.

Na XXX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 listopada 2020 roku podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu funkcjonowania konwentów makrodzielnicowych, które tą uchwałą powołano. Jak wspomniał Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej (w Gdańsku) pan radny Cezary Śpiewak-Dowbór będzie to „konwent makrodzielnicowy podmiotów opiniodawczo-doradczych, które byłyby formą do wymiany informacji i dyskusji pomiędzy przedstawicielami jednostek pomocniczych w postaci dzielnic, tutaj uosobiony poprzez Przewodniczących Zarządów Dzielnic…” – dziwnie znajomo? – a tak, powinno być znajome, bo od 22 maja 2019 roku, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania numer 452/2019/P powołano w Poznaniu Zespół Konsultacyjny ds. jednostek pomocniczych Miasta – osiedli mający charakter opiniodawczy i doradczy, którego przedmiotem działania jest przygotowywanie opinii w sprawach o charakterze ogólnomiejskim. W skład zespołu, poza Przewodniczącym Rady Miasta wchodzą Przewodniczący Zarządów Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania – Osiedli.

Czy to zbieg okoliczności, czy w tym samym czasie „zainteresowani” z różnych Miast wpadli na ten sam pomysł ewaluacji/reformy jednostek pomocniczych jednocześnie tworząc podobne ciała opiniodawcze poprzez pojedynczy głos reprezentanta Osiedla, dublując bardziej demokratyczny głos społeczny w formie uchwały Rady Osiedla? Czy to test na obywatelskość i słuchanie obywateli?

Jak to dziwnie się złożyło, że wzmożona aktywność przypada na czas pandemii i związanych z nią ograniczeń w dyskusjach społecznych. Koleżanki i koledzy z Gdańska określili też, że, cyt. „forma procedowania tych druków (projektów uchwał) była wysoce NIEobywatelska”.

Jak to odbyło się w Gdańsku (uchwała o konwentach i kolejna o zmianach w statutach), wbrew potężnej fali krytyki, protestów i merytorycznych uwag zgłaszanych przez przytłaczającą większość rad dzielnic, czyli jak słuchano osiedlowców można zobaczyć i usłyszeć w poniższym linku. Polecamy oglądać materiał od 3 godziny 9 minuty jego długości co odpowiada godzinie 12:18 zegara sesji.

LINK DO SESJI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com