Menu Zamknij

Nasze postulaty

Miasto to duży organizm, który funkcjonuje na zasadzie naczyń połączonych. Dostrzegamy wiele problemów i wyzwań, które stoją przed europejskimi metropoliami. Od tego czy im sprostamy zależeć będzie rozwój Poznania. Widzimy potrzebę szczególnie intensywnych działań w następujących dziedzinach funkcjonowania miasta – to „pięć filarów”, na których chcemy się oprzeć:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • ROZWÓJ LOKALNEJ DEMOKRACJI
  • ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ
  • POZYSKIWANIE PIENIĘDZY DLA POZNANIA
  • WSPIERANIE MIESZKAŃCÓW

W związku z powyższymi sprawami ważna dla nas jest:


– ochrona drzew przy inwestycjach
– ochrona klinów zieleni przed zabudową (przyglądanie się zapisom planów zagospodarowania przestrzennego)
– rozwój systemu parków kieszonkowych
– mała retencja
– nowe nasadzenia drzew, także w obszarach zabudowanych
– walka ze smogiem przez stopniową eliminację nieekologicznych źródeł ciepła
– wspieranie integracji cudzoziemców
– zwiększenie roli rad osiedli, zwiększenie wysokości środków rad osiedli
– wsparcie dla organizacji pozarządowych (np. stawki preferencyjne dla najmu lokali)
– wzmacnianie rozwoju postaw obywatelskich poprzez przejrzyste procedury i zasady funkcjonowania
– wzmacnianie sektora kultury
– konsekwentna realizacja programu rowerowego
– stworzenie korzystnej cenowo Taryfy Poznańskiej dla transportu publicznego, promującej rozliczanie podatków w Poznaniu
– powrót do promocji komunikacji miejskiej wśród najmłodszych (darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych)
– wsparcie rozwoju kolei metropolitalnej
– lobbying na rzecz gruntownej modernizacji poznańskiego węzła kolejowego (w tym przywrócenia do życia starego dworca Poznań Główny)
– tworzenie przyjaznych przestrzeni dla ruchu pieszego
– wspieranie budowy nowych tras tramwajowych
– wprowadzenie tzw. Karty Poznaniaka, systemu zniżek dla mieszkańców rozliczających w Poznaniu podatek PIT
– przejrzysty budżet czyli jasne informowanie o tym na co Miasto wydaje pieniądze
– wsparcie nauki, promocja studiowania i osiedlania się w Poznaniu (pozyskiwanie studentów w kontekście problemów demograficznych)
– przyciąganie i wspieranie inwestycji (promocja gospodarcza miasta)
– pozyskiwanie pieniędzy z różnych funduszy i programów pomocowych
– kwestia dążenia do poprawy opieki zdrowotnej oraz wsparcia rodziców najmłodszych dzieci
– polityka prorodzinna
– wsparcie osób z niepełnosprawnościami

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com