Menu Zamknij

Łukasz Kapustka – wiceprzewodniczący klubu

Urodzony w 1989 roku. Mieszkaniec Rataj. Absolwent Administracji oraz Zarządzania (praca magisterska pt. „Wpływ jednostek pomocniczych na proces zarządzania gminą na przykładzie Miasta Poznania”.) oraz studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne. Ukończył Zespół Szkół Łączności ze specjalizacją technik informatyk.

Radny Osiedla Żegrze dwóch kadencji (2011-2015 oraz 2015 – 2019). W latach 2015 – 2019 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla Żegrze. Autor dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego: „Rewitalizacja Fortu Ia” oraz „Utworzenie terenu parkowo-rekreacyjnego wraz z wybiegiem dla psów na osiedlu Orła Białego”. W roku 2017 należał do Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Przez dwa lata pracownik Urzędu Miasta Poznania. Wcześniej pracownik firmy ubezpieczeniowej. W roku akademickim 2012/2013 członek samorządu studenckiego. Honorowy dawca krwi (odznaczony odznaką HDK III stopnia). W wolnych chwilach czyta książki, chodzi po górach. Należy do Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Aktywny działacz środowiska NGO. Ukończył m.in. kursy z rachunkowości dla stowarzyszeń i fundacji, funkcjonowania instytucji kultury, ochrony danych osobowych RODO. Absolwent Szkoły Liderów Miasta Poznania.

W obecnej kadencji Rady Miasta Poznania pełni funkcję przewodniczącego komisji konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli. Wybrany radnym Miasta Poznania 1936 głosami mieszkańców: Rataj, Żegrza, Starołęki, Głuszyny, Minikowa, Krzesin, Dębca, Świerczewa.

Członek komisji

 

Kontakt mailowy z radnym: lukasz_kapustka@um.poznan.pl

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com