Menu Zamknij

Nowa komisja w RMP

Rada Miasta Poznania na sesji w dniu 20 września 2022 r. powołała nową, doraźną komisję statutowo-regulaminową. Przewodniczącym komisji został radny naszego klubu Łukasz Kapustka. Komisja w skład której weszli przedstawiciele wszystkich klubów radnych ma za zadanie przygotować nowy Statut Miasta Pozniania. Konieczność wprowadzenia zmian w zapisach obecnie obowiązujacego dokumentu wynika m.in. z niepraktycznych uregulowań, lub nieścisłości. Wniosek o dokonanie zmian w statucie zgodnie z ustawową procedurą złożył przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Przygotowany przez komisję projekt statutu Miasta Poznania po zaakceptowaniu przez Radę Miasta podlegać będzie konsultacji z Prezesem Rady Ministrów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania swoich uwag do obecnie obowiązującego statutu Miasta Poznania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com