Menu Zamknij

Podwyższenie świadczeń

Klub radnych Wspólny Poznań złożył w Biurze Rady Miasta dwa projekty uchwał z zakresy polityki społecznej. Pierwszy projekt dotyczy zwiększenia w Poznaniu świadczenia na rzecz wieloraczków. Obecnie obowiązujące świadczenie w wysokości 1000 zł na dziecko na rok proponujemy zwiększyć do kwoty 1500 zł. Pojawienie się na świecie równocześnie trójki lub większej liczby dzieci jest dla rodzin znaczącym obciążeniem finansowym, które w istotny sposób wypływa na dotychczasowy poziom życia rodziny, dlatego też zasadnym jest obejmowanie takich rodzin szczególnym wsparciem.

Drugi projekt uchwały dotyczy podniesienia wysokości minimalnych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Klub radnych Wspólny Poznań proponuje zwiększyć kwoty wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych z obecnego poziomu 2450 zł do 3100 zł, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego z obecnej kwoty 3100 zł do 3845 zł miesięcznie. Praca rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka ma charakter całodobowy, wymaga szczególnych predyspozycji i kwalifikacji oraz wiąże się ze szczególnym zaangażowaniem w sprawowanie opieki i wychowanie  dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w rodzinach biologicznych.

Propozycja podniesienia wysokości świadczenia rodzinnego dla poznańskich wieloraczków oraz wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych wynika z faktu, iż od kilku lat kwoty nie były podnoszone. W przypadku podjęcia uchwał przez Radę Miasta Poznania wyższe świadczenia przysługiwać będą od 1 stycznia 2023 roku.

 

fot. UMP

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com