Menu Zamknij

Granty 2021

W Poznaniu co dwa lata organizowany jest konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli. Dwunastoosobowa komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania oraz Rady Miasta po dokonaniu lustracji obiektów zgłoszonych przez zarządy osiedli do konkursu dokonuje podziału kwoty czterech milionów złotych na lokalne inwestycje. W ubiegłym roku ze środków konkursowych udało się zrealizować pięć inwestycji. Trzy kolejne będą realizowane w roku obecnym. W 2021 roku środki finansowe zostały przeznaczone na: modernizację skweru przy ul. Gostyńskiej, gdzie powstał plac zabaw oraz siłownia (Osiedle Świerczewo), termomodernizację budynku Przedszkola nr 20 (Osiedle Żegrze), remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 62 (Osiedle Podolany), modernizację obiektu rekreacyjnego przy ul. Marcelińskiej (Grunwald Północ), wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie Stawu Rozlanego (Osiedle Fabianowo – Kotowo). Na rok 2022 zostały natomiast przesunięte inwestycje związane z przebudową odcinka ulicy pomiędzy ul. Tarnowską, a Nad Krzesinką na Osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo oraz przebudową ul. Radosnej (Osiedle Ogrody). Komisja konkursowa z niewykorzystanych środków za rok 2021 zarekomendowała Prezydentowi Miasta Poznania także modernizację ul. Plebańskiej na Osiedlu Winiary. Każdorazowo warunkiem udziału w konkursie jest zabezpieczenie przez radę osiedla środków finansowych stanowiących wkład własny.

Dzięki konkursowi poznańskie rady osiedla mogą pozyskiwać środki finansowe na realizację inwestycji, których same nie byłyby w stanie zrealizować w ramach posiadanych środków. To rady osiedla uwzględniając potrzeby mieszkańców decydują, co zgłosić w ramach konkursu. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku również będzie możliwość składania wniosków. Pula środków przeznaczona na inwestycje wybrane w ramach konkursu zostanie wydatkowana w roku 2023. W każdej kolejnej edycji konkursu osiedla zgłaszają wnioski coraz lepiej przygotowane merytorycznie. Wynika to z tego, że konkurencja jest bardzo duża. W zeszłej edycji 2020/2021 na 26 złożonych wniosków dofinansowanie dostało łącznie 8 wniosków. Inicjatywy osiedli są bardzo zróżnicowane i dotyczą wielu temat: poprawy bezpieczeństwa, modernizacji infrastruktury sportowej, wsparcia placówek oświatowych, czy też zieleni miejskiej. Cieszy nas, że przewodniczącym komisji konkursowej jest radny Łukasz Kapustka należący do klubu Wspólny Poznań.

 

FOT. rady osiedli

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com