Menu Zamknij

Program małej retencji przyjęty

Rada Miasta Poznania na sesji w dniu 30.03.2021 przyjęła program dotacyjny na tworzenie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania w ramach tzw. „małej retencji”. Zainteresowane podmioty: osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, przedsiębiorcy posiadający prawa do nieruchomości będą mogli ubiegać się o środki finansowe na tworzenie np. ogrodów deszczowych, czy montaż zbiorników do zbierania wody deszczowej. Przyjęcie programu na rzecz ochrony środowiska cieszy nasz klub. Warto przypomnieć, że radny Łukasz Kapustka już w październiku 2020 roku wystąpił z projektem uchwały w tej sprawie. Obecnie przyjęty program został wypracowany wspólnie przez radnych wszystkich klubów. Klub Wspólny Poznań ponadto przy pracach nad budżetem zgłosił stosowną poprawkę wnioskując o zwiększenie środków na ten cel. 
Osoby fizyczne, przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotację w wysokości 5 000,00 zł, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do 50 000,00 zł.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com