Menu Zamknij

Z Dyrektorem Gabinetu Prezydenta o PBO

Na spotkaniu z Dyrektorem Gabinetu Prezydenta Patrykiem Pawełczakiem rozmawialiśmy o najbliższej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz o docelowych, trwałych rozwiązaniach w przyszłych edycjach budżetów obywatelskich, podziale na rejony, limitach oraz kwotach, możliwości dalszych podziałów rodzajowych (na przykładzie „Zielonego Budzetu”). Szczególną uwagę zwracaliśmy na:


brak możliwości skutecznej weryfikacji głosujących w związku z rozstrzygnięciem Wojewody o braku podstaw do podawania numeru PESEL podczas głosowania, co umożliwiając nadużycia wpłynęło na utrudnienia w weryfikacji poprawności oddanych głosów. Wymagało to stworzenia przez ekspertów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo –Sieciowego algorytmów by było możliwe sprawne przeprowadzenie weryfikacji oddanych głosów,
wymuszony tym samym rozstrzygnięciem Wojewody brak dopuszczenia do głosowania projektów, których realizacja ze względu na czynności przygotowawcze może wykraczać poza okres 1 roku budżetowego.

Rozwiązania, szczegółowo omówione przez Dyrektora, zawarte w propozycji zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 dotyczące weryfikacji głosujących za pomocą kodów SMS czy dopuszczenie na etapie opiniowania do głosowania projektów, których realizacja może wykraczać poza 1 rok budżetowy powinny wyeliminować najczęściej zgłaszane uwagi do obecnej edycji. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o podwyższeniu z 21 do 22 milionów puli Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com