Menu Zamknij

Z Prezydentem Bartoszem Gussem o GOAPie

Na kolejnym spotkaniu naszego klubu z Wiceprezydentem Bartoszem Gussem skupiliśmy się na propozycji wyjścia Miasta Poznania z Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej i przejęcia gospodarki odpadami przez Miasto Poznań. Dyskusja obejmowała analizy i plany finansowe, potrzebne zmiany organizacyjne wewnątrz Urzędu Miasta i procesów związanych z logistyką i zagospodarowaniem odpadów oraz to co najważniejsze czyli skutki finansowe dla mieszkańców miasta po wprowadzeniu zmian. Zwracaliśmy uwagę na potrzebę szerokich konsultacji z podmiotami zewnętrznymi reprezentującymi mieszkańców (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) przy tworzeniu procedur aby już na tym etapie wyeliminować potencjalne problemy i podnieść jakość świadczonej usługi. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o możliwości podjęcia współpracy naszego Klubu z Urzędem Miasta w tym zakresie. Dziękujemy za obecność Panu Wiceprezydentowi Bartoszowi Gussowi.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com