Menu Zamknij

Spotkanie z Prezydentem Bartoszem Gussem

W środę 27 stycznia 2021 r. wieczorem odbyło się kolejne spotkanie naszego klubu z Wiceprezydentem Bartoszem Gussem. Gościliśmy także dwóch radnych osiedlowych, przewodniczących zarządów osiedli: Piątkowo – Pana Jacka Tomaszewskiego, oraz Jana III Sobieskiego i Marysieńki – Pana Tomasza Hejnę.

Poruszyliśmy szereg ważnych tematów z dziedziny planowania przestrzennego, w tym bieżące problemy wynikające z procedowanych planów zagospodarowania. Mowa była między innymi o Sołaczu, Wildzie, os. Jagiellońskim, Ławicy i Naramowicach.

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o podjęciu współpracy przez Miejską Pracownię Urbanistyczną z Portem Lotniczym Poznań – Ławica w kwestii rozwiązania problemów planistycznych wynikających z Obszaru Ograniczonego Użytkowania. Współpraca ta była naszym postulatem, kiedy w grudniu 2020 okazało się, że zmiany w planach zagospodarowania mogą generować kolejne odszkodowania finansowe, które musiałoby zapłacić lotnisko. O tym problemie alarmował nasz radny Paweł Sowa podczas grudniowego posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. Na naszą prośbę wycofano z procedowania projekt mpzp dla terenów przy ul. Kolorowej. Dziękujemy za wsparcie w tym temacie Radzie Osiedla Ławica, szczególnie przewodniczącemu zarządu Panu Maciejowi Bittnerowi.

Bardzo nas cieszy deklaracja Pana Wiceprezydenta odnośnie rozpoczęcia procedury planistycznej dla terenu północnej części os. Batorego. To sprawa, o którą prosili nas w imieniu radnych osiedlowych panowie Tomaszewski i Hejna. Chodziło o to, by uporządkować przestrzennie ten teren oraz zapobiec chaotycznej zabudowie na podstawie tzw. „wuzetek” czyli decyzji o warunkach zabudowy, szczególnie dla obszaru wokół marketu „Tesco”. W procedurze planowania mogą się wypowiadać mieszkańcy, ułatwia także ona znalezienie ciekawych rozwiązań. O wywołanie planu zabiegaliśmy pod koniec 2020, także poprzez interpelację naszego radnego Pawła Sowy. Jesteśmy zadowoleni z decyzji Pana Wiceprezydenta, mamy nadzieję, że przyszły plan wypracowany wspólnie przez mieszkańców, radnych osiedlowych i inwestora przyczyni się do ciekawego zagospodarowania tej części os Batorego. Dziękujemy za obecność Panu Wiceprezydentowi Bartoszowi Gussowi.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com