Menu Zamknij

Projekt stanowiska

Jako klub radnych Wspólny Poznań złożyliśmy w Biurze Rady Miasta Poznania projekt stanowiska w sprawie 30-lecia powołania pierwszej jednostki pomocniczej na terenie Miasta Poznania. Treść stanowiska umieszczamy poniżej.

„Trzydzieści lat temu w Poznaniu powołano pierwszą jednostkę pomocniczą Miasta Poznania, jedną z pierwszych w Polsce. Osiedle Krzyżowniki-Smochowice, pierwotna nazwa Osiedle Smochowice, utworzono uchwałą XLIII/224/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia
19 listopada 1991 roku. Była to odpowiedź na postulaty przedstawicieli Grupy Inicjatywnej która, jak czytamy w uzasadnieniu ówczesnej uchwały, wykazała się wielkim zaangażowaniem w sprawy samorządowe nie tylko na terenie własnego Osiedla, ale także wcześniej, podczas prac Komitetu Obywatelskiego Miasta Poznania jeszcze przed wyborami samorządowymi  z maja 1990 roku. Był to impuls do tworzenia kolejnych jednostek pomocniczych w Poznaniu. Obchodząc 30-lecie powołania pierwszego Osiedla, jako jednostki pomocniczej Miasta Poznania Rada Miasta Poznania wyrażając wdzięczność za podejmowane przez lokalnych, osiedlowych aktywistów działania na rzecz wspólnego dobra, jakim są poznańskie osiedla stoi na stanowisku, iż rola jednostek pomocniczych Miasta Poznania powinna być stale wzmacniana, a ich finansowanie zwiększane. Funkcjonowanie osiedli jest niezwykle istotne: to rady osiedli rozeznają podstawowe potrzeby lokalnych społeczności – są swoistego rodzaju łącznikiem, pomiędzy organami Miasta: Radą Miasta, Prezydentem, a mieszkańcami. Głos rad osiedli, jako głos mieszkańców powinien być wyraźnie słyszalny.
Rada Miasta Poznania apeluje do pracowników wydziałów Urzędu Miasta Poznania, jednostek miejskich, jednostek organizacyjnych o współpracę z organami osiedli: radami osiedli oraz zarządami. Apeluje do mieszkańców o angażowanie się w życie społeczności lokalnych między innymi poprzez udział w wyborach osiedlowych.
Jednocześnie Rada Miasta Poznania wyraża wdzięczność wszystkim osobom, które przez minione trzydzieści lat angażowały się w życie społeczności lokalnych zarówno  w radach, jak i zarządach osiedli. Zaangażowanie wszystkich społeczników miało wpływ  na rozwój Miasta Poznania”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com