Menu Zamknij

Budżet 2021 przyjęty z poprawkami klubu WP

Na dzisiejszej (17.12.2020) sesji Rady Miasta przyjęliśmy projekt budżetu Poznania na 2021 rok. Cieszymy się, że Pan Prezydent Jacek Jaśkowiak przyjął większość z naszych kilkunastu poprawek w drodze autopoprawki, akceptując w ten sposób pomysły zgłaszane przez nas do projektu. Dziękujemy za tę decyzję i mamy nadzieję na współpracę w nadchodzącym roku.

Należy zauważyć, że budżet powstał w bardzo trudnej sytuacji pandemii koronawirusa i związanej z nią ogromnej niepewności finansowej. Całkiem możliwe, że nastąpi rewizja założonych przez Ministerstwo Finansów wskaźników, na których opierają się np. wpływy z podatku dochodowego, które zasilają kasę Miasta. Mając to na uwadze, jak też kierując się lokalnymi potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców, postanowiliśmy złożyć do projektu kilkanaście poprawek, które również w ocenie Pana Prezydenta były rozsądną propozycją w kontekście wspomnianych problemów.

Koncentrowały się w pięciu obszarach: zieleni, retencji, rekreacji, bezpieczeństwa oraz lokalnej infrastruktury. Oznacza to, że w budżecie znalazły się pieniądze na projekty parku osłonowego przy Nowej Naramowickiej z elementami rekreacyjnymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zbiornika retencyjnego na Różanym Strumieniu przy ul. Deszczowej. Gdy mowa o retencji, zwiększono środki na program małej retencji „Łap deszcz”. Została wsparta inicjatywa ogrodu miododajnego na Cytadeli, z którym wiąże się program ochrony pszczół w naszym mieście.

Nasze propozycje zakupu maszyny do przesadzania drzew, oraz środków na nowe nasadzenia zieleni przyulicznej, którymi mogłyby dysponować rady osiedli, nie zostały uwzględnione formalnie w budżecie, jednak mamy obietnicę wdrożenia ich w inny sposób. W przypadku drzew mają być to wymogi dla wykonawców inwestycji, które zobligują ich do wykonania przesadzeń również sędziwych drzew. Oznacza to, że wykonawca ma zadbać o stronę techniczną takiej operacji, czyli np. wynająć maszynę do przesadzania lub mieć własną, jeśli zajdzie potrzeba jej zastosowania przy inwestycjach zleconych przez Miasto.

Zależało nam na bezpieczeństwie, dlatego Pan Prezydent uwzględnił też poprawki dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych w różnych częściach Poznania. Przyjęto też poprawki dotyczące inwestycji lokalnych jak remont bloku sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 5, modernizację biblioteki SP nr 45, budowę siłowni street workout’u w parku na os. Orła Białego czy budowę chodnika w ul. Oliwkowej.

Ważnym postulatem w rozmowach z Panem Prezydentem były środki na ulgi w czynszach dla organizacji pozarządowych korzystających z miejskiego zasobu lokalowego. To bardzo istotne w kontekście pandemii koronawirusa – wiele organizacji jest w fatalnej sytuacji finansowej. Takie wsparcie będzie kluczowe dla ich dalszej działalności. Jest wola pomocy po stronie prezydenckiej, rozmowy będą kontynuowane w ramach zespołu ds. polityki lokalowej.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com