Menu Zamknij

Apel o pełny rozkład

W imieniu całego klubu nasz radny Paweł Sowa złożył interpelację do Prezydenta Poznania w sprawie przywrócenia normalnego, pełnego rozkłady jazdy autobusów i tramwajów. Od 4 maja 2021 przywrócono rozkład sprzed cięć z 29 marca br., jednak nadal jest on rozrzedzony w stosunku do pełnego, normalnego (jaki obowiązywał do 10 marca 2020). Poniżej zamieszczamy treść interpelacji.

INTERPELACJA w sprawie powrotu do pełnej, nierozrzedzonej częstotliwości kursów komunikacji miejskiej

          Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z częściowym przywróceniem kursów autobusów i tramwajów w dn. 4 maja br. (nazwanym jako „powrót do roboczego rozkładu jazdy”, będącym jednak de facto nadal rozrzedzonym rozkładem w stosunku do lutego 2020 r.), zwracamy się jako radne i radni klubu Wspólny Poznań z prośbą o pełne przywrócenie rozkładu jazdy z regularną częstotliwością kursów komunikacji miejskiej.

Ostatnie tygodnie zapisały się niechlubną kartą w stosunku do pasażerów – nagłe ścięcie i tak już rozrzedzonego rozkładu jazdy w dni robocze zaowocowało:

– przepełnieniem pojazdów szczególnie w godzinach szczytu,

– rozregulowaniem kursów, co spowodowało zjawiska „stad pojazdów” jeden za drugim, a pomiędzy nimi długie przerwy,

– znacznym utrudnieniem przesiadek,

– spadkiem zaufania do komunikacji miejskiej,

– oraz co najgorsze zniechęceniem kolejnych pasażerów do korzystania z transportu zbiorowego.

Ludzie są oburzeni, mają żal za to, że ich potrzeby zostały zlekceważone. Ciągle otrzymujemy skargi, wyrazy rozgoryczenia, opisy problemów w codziennym poruszaniu się, wreszcie zdjęcia przepełnionych pojazdów. To bardzo przykre…

Decyzja o ścięciu kursów podjęta pod koniec marca br. tylko pogłębiła kryzys poznańskiej komunikacji miejskiej, a jej konsekwencje będą się negatywnie odbijały w następnych miesiącach. Kryzys jest widoczny pod postacią problemu spadku wpływów ze sprzedaży biletów. Należy wymienić trzy czynniki, które doprowadziły do tego stanu:

podwyżka cen biletów wprowadzona 1 lipca 2020r., która wyniosła Poznań na 1. miejsce w kraju w kategorii najdroższa sieciówka miesięczna,

pandemia koronawirusa,

cięcia kursów, które pogorszyły jakość usług komunikacyjnych (pogorszenie warunków dojazdu do pracy), przyczyniając się także do wzmocnienia strachu przed zarażeniem się (mniejsza częstotliwość = więcej pasażerów w pojazdach = brak dystansu społecznego).

Mamy wyjątkowo niekorzystną sytuację – bilety podrożały praktycznie na samym starcie pandemii (decyzja została podjęta 10 marca 2020r.), co było ogromnym błędem, gdyż w tym samym czasie spadały ceny benzyny, co zachęcało do przesiadki do własnych samochodów. Z kolei ścięcie kursów problem tylko pogłębiło. Z kolei mieszkańcy zastanawiają się dlaczego mają płacić więcej pieniędzy za gorszy standard usług?

Trzeba naprawić błędy ostatnich tygodni i uratować reputację naszego transportu publicznego poprzez przywrócenie pełnego, nierozrzedzonego rozkładu jazdy.

W ostatnich tygodniach nie otrzymaliśmy pełnej informacji o powodzie wprowadzenia cięcia kursów. Warto wspomnieć, że uzasadnienia były niespójne i zmieniały się wielokrotnie. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania – z podaniem pełnych danych liczbowych.

  1. Ile osób było gotowych do pracy w MPK w dni robocze w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2021r.? Proszę podać liczby z podziałem na motorniczych i kierowców, ewentualnie z podziałem na wydziały MPK. Proszę podać te same dane również dla okresu od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r.
  2. Ile osób było gotowych do pracy w dni robocze w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2021r. u innych przewoźników, z którymi ZTM Poznań ma podpisane umowy o świadczenie usług przewozowych? Proszę też podać ile osób było potrzebnych w dni robocze u tych przewoźników do zapewnienia ciągłości rozkładu, który obowiązywał przed 29.03.2021 r.
  3. Ile osób było potrzebnych w dni robocze do zapewnienia ciągłości roboczego (choć rozrzedzonego w stosunku do lutego 2020) rozkładu jazdy (czyli precyzując rozkładu jaki obowiązywał przed cięciami z dn. 29.03.2021r.)?
  4. Ile osób było by potrzebnych w dni robocze do zapewnienia ciągłości roboczego rozkładu jazdy, ale tego w pełnej wersji z lutego 2020?
  5. Przez ile dni w dni robocze, począwszy od 29 marca 2021r. liczebność załogi była niewystarczająca, by zapewnić dotychczasowy, roboczy rozkład jazdy (ten rozrzedzony, który obowiązywał przed 29.03.2021r.)? Proszę podać ile osób brakowało każdego dnia (jeśli brakowało?) z podziałem na kierowców i motorniczych.
  6. Jakie procedury zarządzania kryzysowego są stosowane w MPK na wypadek wyższej niż zwykle absencji załogi?
  7. Jakie wnioski wyciągnęło MPK z sytuacji wynikłej po 10 marca 2020r. w miesiącach marcu i kwietniu 2020r., czyli nagłym zamknięciu kraju, ograniczeniu kursów, problemach z obecnością pracowników? Czy przygotowano się na podobne kryzysy w przyszłości, poprzez np. pozyskanie dodatkowych pracowników? Czy przygotowano możliwe scenariusze działań i reagowania? Jeśli tak, to jakie?
  8. Czy MPK w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2021r. obsługiwało dodatkowe kursy na liniach ZTM? Czy prawdą jest, że wysłało swoich kierowców do obsługi linii 616 w ramach pomocy lubońskiemu Translubowi?
  9. Ile pieniędzy zaoszczędzono na ściętych kursach – inaczej mówiąc na mniejszej pracy przewozowej w wyniku cięcia kursów w dniach 29.03.-03.05. 2021r.?
  10. Ponadto prosimy o podanie kwoty oszczędności na mniejszej pracy przewozowej w wyniku stosowania od ponad roku rozrzedzonego rozkładu jazdy (zmiany nastąpiły w okresie po 10 marca 2020 r.).

W imieniu radnych klubu Wspólny Poznań
Z poważaniem
Paweł Sowa
Radny Miasta Poznania

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com