Menu Zamknij

Smutne posiedzenie komisji zdrowia

Sprawa jest dla nas tak szokująca, że nadal nie możemy w to uwierzyć. Na wczorajszym posiedzeniu (13 kwietnia br.) Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania głosami radnych Koalicji Obywatelskiej negatywnie zaopiniowała projekt uchwały przyznający honorowym dawcom krwi ulgi w muzeach miejskich oraz przy wstępach na baseny. Uchwałę zaproponował nasz radny Łukasz Kapustka.

Jeszcze większym szokiem dla nas jest poziom wypowiedzi radnych Koalicji Obywatelskiej. Użyli oni między innymi następujących argumentów:
– a) program jest „nieetyczny”, bo „premiuje” tylko jedną grupę: są bowiem osoby, które krwiodawcami nie są, lub nie mają przyznanej zaproponowanej odznaki III stopnia,

– b) że oddawanie krwi ma być honorowe, a dodatkowe benefity typu zniżki nie powinny być tym co osoby oddające krew motywuje do jej oddawania.

Argumenty są całkowicie niezrozumiałe w świetle faktu, że radni KO, są generalnie za promowaniem i wspieraniem idei honorowego oddawania krwi… (przynajmniej tak deklarowali na posiedzeniu Komisji). Jest to zachowanie absurdalne również w kontekście polityki Miasta – przecież sam Prezydent Jacek Jaśkowiak zachęca do oddawania osocza w ramach walki z pandemią. Nasza uchwała idealnie się w tę politykę wpisuje. Tymczasem radni poznańskiej KO wysyłają w świat zupełnie sprzeczny sygnał: „jesteśmy za, ale przeciw”. Tak jakby nie rozumieli, że krew nie jest produktem, który można „kupić w dowolnym sklepie w nieskończonych ilościach”.

Warto w tej smutnej sytuacji przypomnieć, co dokładnie zakładał projekt uchwały. Dokument miał być zobowiązaniem dla Prezydenta Miasta Poznania do wprowadzenia systemu preferencyjnych cen w miejskich instytucjach kultury, sportu i rekreacji. Uchwała nie wskazuje, jak wysoka ma być zniżka w teatrach, muzeach, na basenach. Każda instytucja w ramach swojej kondycji finansowej zaproponowałaby (na zlecenie Prezydenta) odpowiednią wysokość ulgi dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

Jakie byłyby plusy wprowadzenia programu?

  1. Promowanie idei honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców.
  2. Podziękowanie dla tych, co oddają krew dla innych.
  3. Wsparcie RCKiK w pozyskiwaniu krwi, a tym samym realna pomoc dla chorych, poszkodowanych w wypadkach.
  4. Promocja Poznania, jako pierwszego miasta w Polsce, które taki szeroki program honorowania dawców krwi wprowadzi.
  5. Promocja miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji.

Niestety pomysł ten nie znalazł uznania wśród radnych KO. Mamy tylko nadzieję, że  kontynuując swoją logikę rozumowania lada moment nie uznają za „nieetyczne” (lub za „nierówność społeczną”) inne ulgi jak np. dla seniorów, czy studentów, lub dużych rodzin. W takim przypadku groziłaby nam ich likwidacja, skoro uważają, że nieetyczne jest proponowanie różnych przywilejów „dla kogoś”/”po coś”/”za coś”.

Dziękujemy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania za pozytywne opinie i poparcie dla pomysłu naszej uchwały. Co ciekawe instytucje podległe Marszałkowi Województwa (również członek KO) podobne programy honorują – np. w Teatrze Nowym w Poznaniu funkcjonuje bilet super-ulgowy dla dawców krwi, podobnie jak w Teatrze Ósmego Dnia (60% ulgi).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com