Menu Zamknij

Jubileusz poznańskich osiedli

Rada Miasta Poznania na sesji w dniu 26 stycznia 2021 roku przyjęła stanowisko autorstwa klubu Wspólny Poznań w sprawie 30-lecia powołania pierwszej jednostki pomocniczej na terenie Miasta Poznania. 

„Trzydzieści lat temu powołano pierwszą jednostkę pomocniczą Miasta Poznania, jedną z pierwszych w Polsce. Uchwałą XLIII/224/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 19 listopada 1991 roku utworzono Osiedle Smochowice, obecnie funkcjonujące pod nazwą Osiedle Krzyżowniki-Smochowice. Była to odpowiedź na postulaty przedstawicieli Grupy Inicjatywnej która, jak czytamy w uzasadnieniu ówczesnej uchwały, wykazała się wielkim zaangażowaniem w sprawy samorządowe nie tylko na terenie własnego Osiedla, ale także wcześniej, podczas prac Komitetu Obywatelskiego Miasta Poznania – jeszcze przed wyborami samorządowymi z maja 1990 roku. Był to impuls do tworzenia kolejnych jednostek pomocniczych w Poznaniu. Obchodząc 30-lecie powołania pierwszego Osiedla, jako jednostki pomocniczej, Rada Miasta Poznania wyrażając wdzięczność za podejmowane przez lokalnych, osiedlowych aktywistów działania na rzecz wspólnego dobra, jakim są poznańskie osiedla stoi na stanowisku, iż rola jednostek pomocniczych Miasta Poznania powinna być stale wzmacniana, a ich finansowanie zwiększane w ramach możliwości budżetu Miasta. Funkcjonowanie osiedli jest niezwykle istotne: to rady osiedli rozeznają podstawowe potrzeby lokalnych społeczności – są swoistego rodzaju łącznikiem, pomiędzy organami Miasta: Radą Miasta, Prezydentem, a mieszkańcami. Głos rad osiedli, jako głos mieszkańców powinien być wyraźnie słyszalny.
Rada Miasta Poznania apeluje do pracowników wydziałów Urzędu Miasta Poznania, jednostek miejskich, jednostek organizacyjnych o jeszcze ściślejszą współpracę z organami osiedli: radami osiedli oraz zarządami. Apeluje do mieszkańców o angażowanie się w życie społeczności lokalnych między innymi poprzez udział w wyborach osiedlowych.
Jednocześnie Rada Miasta Poznania wyraża wdzięczność wszystkim osobom, które przez minione trzydzieści lat angażowały się w życie społeczności lokalnych zarówno w radach, jak i zarządach osiedli. Zaangażowanie wszystkich społeczników miało wpływ na rozwój Miasta Poznania.”

W treści stanowiska w formie autopoprawki została uwzględniona większość uwag zgłoszonych przez  inne kluby radnych. Nie uwzględniono uwag zgłoszonych przez część radnych KO nawiązujących do reformy z 2010 roku oraz prac podkomisji. Klub Wspólny Poznań stał na stanowisku, iż wyrażona w uchwale Rady Miasta Poznania treść powinna skupiać się przede wszystkim na radach osiedli, a nie na podejmowanych działaniach przez Radę Miasta Poznania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com