Menu Zamknij

Wniosek o mpzp dla os. Batorego

22 grudnia 2020 roku w imieniu Klubu nasz radny Paweł Sowa złożył interpelację do Prezydenta Poznania o wywołanie i późniejsze uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnej części osiedla Batorego zlokalizowanego w obrębie ulic Opieńskiego/ Szeligowskiego/ Umultowskiej, ograniczonego od północy linią kolejową (por. załącznik). Wniosek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom miejscowej Rady Osiedla Piątkowo, a jego głównym celem jest uniknięcie chaosu przestrzennego w kontekście możliwych zmian funkcji na terenie obecnego centrum handlowego „Tesco”, a także ochronę istniejącej zieleni na postulowanym obszarze planu. Uważamy że procedowanie planistyczne daje sposobność do wypracowania dobrych rozwiązań dzięki partycypacji społecznej oraz dyskusji różnych stron.

Mapa: opracowanie własne na podkładzie OpenStreetMap
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com