Menu Zamknij

Pomoc dla organizacji pozarządowych

Szykuje się miła niespodzianka na Święta Bożego Narodzenia dla poznańskich organizacji pozarządowych! Prezydent zaproponuje „tarczę” wsparcia w związku z pandemią koronawirusa. Bardzo nas to cieszy, choć szczegóły nie zostały jeszcze opublikowane na stronach ZKZL-u. Wygląda na to, że zostaną wysłuchane postulaty środowiska NGO, o które zabiegaliśmy przez ostatnie 9 (!) miesięcy, działając jeszcze przed powstaniem naszego klubu.

Warto przypomnieć sobie jak długa i wyboista była to droga, ile energii – wspólnie z organizacjami pozarządowymi, będącymi dla nas źródłem inspiracji, poświęciliśmy tej kwestii, mając na uwadze przede wszystkim ogromne korzyści dla mieszkańców, które wiążą się z ich działalnością.

Dwójka naszych radnych (Henryk Kania i Paweł Sowa) jest członkami Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To tutaj mieli okazję zapoznać się z problemami organizacji pozarządowych. Z kolei radna Halina Owsianna pracuje w zespołach ds. lokalowych przy ZKZL i Biurze Spraw Lokalowych, gdzie również kwestie NGO-sów są znane. Naturalnym było dla nas zareagowanie na trudną sytuację, w której znalazły się organizacje pozarządowe w związku z pandemią koronawirusa.

Jeszcze w marcu br. (30 marca 2020) w odpowiedzi na dość „skromne” działania Miasta w zakresie pomocy najbardziej poszkodowanym grupom społecznym, radni Dorota Bonk-Hammermeister i Paweł Sowa wystosowali interpelację do Prezydenta ws „pomocy mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz podmiotom społecznym w związku z pandemią koronawirusa „Poznański Pakiet Pomocowy”. To w tym dokumencie, którego część poświęconą organizacjom pozarządowym zredagowały społeczniczki – panie Anna Giżycka i Aleksandra Orchowska (za co serdecznie dziękujemy!), zawarliśmy między innymi postulat całkowitego zwolnienia z opłacania czynszów.

Na sesji 31 marca 2020 radna Halina Owsianna wygłosiła w imieniu przedsiębiorców i restauratorów apel o wsparcie w obliczu pandemii. Cała trójka (Dorota, Halina i Paweł) postanowiła połączyć siły proponując tzw. internetowy Okrągły Stół, który miał zająć się problemami mieszkańców w związku z pandemią koronawirusa. Udało się przekonać do współpracy radnych z klubów KO oraz PiS, z pomocą przyszedł także pan poseł Franciszek Sterczewski, który stał się moderatorem spotkań. W okresie kwiecień-czerwiec 2020 miało miejsce pięć „stołów”, w czasie których poruszaliśmy także problemy organizacji pozarządowych.

Jednocześnie Paweł Sowa dalej kontaktował się z organizacjami, próbując pokazać ich dorobek, znaczenie, a także problemy. W specjalnym oświadczeniu na sesji Rady Miasta w dn. 23 czerwca 2020 mówił, że kwota 0,5 mln złotych wystarczyłaby na pomoc organizacjom – pozwoliłaby na zwolnienie z czynszów w lokalach miejskich (wynajmowanych od ZKZL). O te pół miliona złotych zaczęła się walka. Przyjęła ona czasami symboliczny charakter – w geście protestu radni Dorota Bonk-Hammermeister oraz Paweł Sowa byli przeciwni przekazaniu miejskich pieniędzy na pomoc w odbudowie dróg gminom Jasło i Jawornik Polski (8 września 2020). Domagali się przekazania tych środków (500 tys. zł) na pomoc organizacjom pozarządowym w Poznaniu.

Cały czas aktywnie walczyli o „być albo nie być” działaczki i działacze poznańskich organizacji pozarządowych. W dn. 7 sierpnia 2020 wystosowali apel do Prezydenta o podjęcie szerokiego dialogu społecznego w zakresie dostępności podmiotów ekonomii społecznej do lokali miejskich. Ten apel stał się bodźcem do podjęcia przez Urząd Miasta konkretnych działań. Wkrótce powstał zespół, którego zadaniem jest wypracowanie polityki lokalowej (prace cały czas trwają). Jednocześnie przedstawicielki organizacji pozarządowych – panie Edyta Czernecka, Justyna K. Ochędzan, Aleksandra Orchowska i Urszula Ziober opracowały raport „Sytuacja lokalowa i potrzeby poznańskich NGO” pokazujący jak bardzo „po macoszemu” traktowane są NGO-sy w kwestii polityki lokalowej w naszym mieście.

W interpelacji z dn. 7 września 2020 radny Paweł Sowa wnioskował do Prezydenta o zniesienie czynszów uiszczanych przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej w lokalach wynajmowanych od ZKZL za 2020 r. Odpowiedź była odmowna. Walka o pomoc przeniosła się na forum Rady Miasta i zespół ds. polityki lokalowej. Na każdym kroku wskazywaliśmy problem – te symboliczne pół miliona złotych, tak wiele dla organizacji pozarządowych, a tak niewiele patrząc na wielkość budżetu Miasta. Radni Dorota Bonk-Hammermeister, Paweł Sowa i Przemysław Polcyn na sesji 29 września 20202 nie mogli zaakceptować sytuacji, w której Miasto daje 99% bonifikatę Caritasowi z tytułu sprzedaży nieruchomości przy Rynku Wildeckim wartej 414,5 tys. zł, a ciągle nie ma pieniędzy na pomoc NGO-som (zagłosowali przeciwko udzieleniu bonifikaty). Wątpliwości mieli również Halina Owsianna i Łukasz Kapustka (nie poparli tej uchwały).

Po powstaniu klubu w trakcie jednego ze spotkań z Panem Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, naciskaliśmy na to, by te pół miliona złotych znalazło się w budżecie ZKZL-u na 2021 r. Prezydent obiecał, że przyjrzy się temu problemowi bardzo dokładnie. Na sesji 8 grudnia 2020 radny Łukasz Kapustka zwrócił uwagę na mniejsze środki dla CILów w projekcie budżetu. Prosił o rewizję tych założeń, złożył także interpelację w tej sprawie.

Cały czas konsekwentnie powtarzaliśmy o potrzebach poznańskich organizacji pozarządowych i konieczności pomocy. Podkreślaliśmy że trzeba wypracować długofalowe rozwiązania. Wczorajsza (10 grudnia 2020) zapowiedź o „tarczy”, choć jej szczegóły nie są nam znane, pozwala mieć nadzieję, że nareszcie obrano dobry kierunek działań. Cieszymy się, że nasza praca nie poszła na marne, wykonaliśmy trudną robotę, narażając się na ostrą krytykę (choćby wystąpienie samego Prezydenta w dn. 3 kwietnia 2020), czasami niezrozumienie i dziwne komentarze. Dzisiaj jesteśmy pewni, że było warto!

Będziemy dalej wspierać poznańskie NGO-sy. Jesteście drodzy Państwo cenni dla mieszkańców naszego miasta, zrobimy wszystko, byście mogli kontynuować swoją działalność. To dopiero początek tej drogi, gdyż „tarcza” ma działać do końca maja 2021, a przecież wiemy, że potrzeba długofalowych rozwiązań.

P.S.

Tymczasem przed nami kolejne spotkanie zespołu ds. polityki lokalowej. Odbędzie się w poniedziałek 14 grudnia 2020. Mamy nadzieję na konstruktywne obrady.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com