Menu Zamknij

Oświadczenie w sprawie obwodów łowieckich

Na sesji Rady Miasta Poznania 8 grudnia 2020 roku radna Dorota Bonk-Hammermeister w imieniu klubu Wspólny Poznań przedstawiła oświadczenie w sprawie obwodów łowieckich na terenie Miasta Poznania. Z oświadczeniem można zapoznać się poniżej.

============

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego „w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii”, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o wystąpienie do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyłączenie terenu miasta Poznania ze wszystkich obwodów łowieckich zgodnie z art. 26 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Projekt uchwały zakłada zachowanie obwodów łowieckich na terenach zamieszkanych lub wykorzystywanych przez mieszkanki i mieszkańców Poznania w celach rekreacyjnych. Obwody łowieckie w granicach administracyjnych miasta Poznania znajdują się m.in. na Golęcinie, Strzeszynie (z jeziorem Strzeszynek i okolicami włącznie), Krzyżownikach, Morasku, obejmują część Piątkowa, Dębinę, Pokrzywno-Garaszewo, Marlewo i Szachty – miejsca, w których mieszkają, wypoczywają, uprawiają sport, przechodzą lub po prostu bywają tysiące poznanianek i poznaniaków, często całych rodzin z dziećmi.

Obwody łowieckie na terenie Poznania to bezpośrednie zagrożenie życia dla osób znajdujących się w zasięgu strzału myśliwych. Znane są przecież przypadki śmiertelnego postrzału osób, które myśliwi „pomylili” z dzikim zwierzęciem. Zabijane są także psy wyprowadzane na spacer.

Częstym argumentem przeciwko wyłączeniu danego terenu z obwodów łowieckich jest problem odstrzału dzikich zwierząt w przypadku pojawienia się choroby zakaźnej, np. ASF. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących. Wówczas odstrzał taki może być realizowany pomimo ustanowionego zakazu. Powyższe wynika z faktu, że odstrzał sanitarny nie jest polowaniem w rozumieniu ustawy Prawo łowieckie. Nie istnieje zatem zagrożenie, że chore dziki będą swobodnie biegały po Poznaniu.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców naszego miasta zwracamy się z prośbą o wniosek Pana Prezydenta do Sejmiku i Marszałka o korektę projektu uchwały „w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii” i wyłączenie wszystkich terenów leżących w granicach administracyjnych miasta Poznania z obwodów łowieckich.

Klub Wspólny Poznań

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com