Menu Zamknij

Mniej pieniędzy na CILe?

Radny Łukasz Kapustka na sesji Rady Miasta Poznania 8 grudnia 2020 roku poruszył kwestę funkcjonowania Centrów Inicjatyw Lokalnych. Radny wskazał, że na rok 2021 zaplanowano otwarcie czterech nowych Centrów Inicjatyw Lokalnych przy jednoczesnym obniżeniu środków finansowych na prowadzenie dotychczasowych. Środki finansowe przeznaczone na jeden CIL zostaną zmniejszone o 50%. Sytuacja ta ma miejsce pomimo tego, iż sektor pozarządowy w Poznaniu zyska prawie 4 miliony złotych. To Centra Inicjatyw Lokalnych pozwalają realizować działania tzw. sąsiedzkie w społecznościach lokalnych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i sąsiedzkie grupy nieformalne. Liczymy, że uda się w roku 2021 utrzymać finansowanie CILów na dotychczasowych poziomie. W tej sprawie radny Łukasz Kapustka wystąpił również z interpelacją do Prezydenta Miasta Poznania. Po co tworzyć nowe CILe, skoro brakuje środków na prowadzenie dotychczasowych?

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com